Jdi na obsah Jdi na menu
 


LaVeyův satanismus

25. 10. 2009

   LaVeyův satanismus je náboženství vzniklé v šedesátých letech 20. století.

   Vychází z Satanská bible američana Antona LaVeye jenž se inspiroval zvláště německým filozofem Friedrichem Nietzschem (myšlenka nihilismu) a anglickým okultistou Aleisterem Crowleyem (magické rituály) a založil Církev Satanovu. LaVey byl taktéž i Narozdíl od teistického satanismu neuctívá LaVeyův satanismus bytost jménem Satan, ale používá toto jméno jako symbol pro niterné lidské touhy.

   V současnosti se jedná o nejrozšířenější větev náboženských směrů, souhrně označovaných jako satanismus.

V LaVeyových textech je jasně patrná negace a parodie křesťanství a podpora požitkářského způsobu života. LaVeyova filosofie klade jako středobod všeho člověka a jeho (sebe)uspokojení. Měřítkem chování nemá být konání absolutního dobra, ale míra pozitivních pocitů a prospěch, které provázejí jednání z pohledu jednajícího.

   Církev Satanova neprovádí žádné člověku či zvířeti nebezpečné rituály, jeho vyznavači neznesvěcují hřbitovy, a Církev Satanova ani nenabádá k žádným jiným trestním činům.Pokud jde o Satana samotného, jeho jméno je používáno jen v podobě jakéhosi symbolu, a ne jako živoucí, historicky dokázanou osobu, pro upoutání pozornosti a možná i pro určitou filosofickou podobnost LaVeyových názorů s různými literárními ztvárněními Satana (jako jedince myslícího jen na sebe a bouřliváka, kterému se příčí poslouchat pravidla jiných, byť by je stanovil sám Bůh).

   LaVeyův satanismus používá víceméně stejnou symboliku jako ostatní větve satanismu.

   Mezi nejznámější patří kupříklad pentagram, jednak tzv. bafomet, obrácený pentagram s případně domalovanou hlavou kozla (původně se jedná o židovské obětní zvíře, vyhnané za hříchy starozákonního lidu na poušť), častým symbolem je také číslo 666 symbolizující Satana (vzaté z Bible, v níž bylo pravděpodobně gematrickou šifrou).

   Satanská bible je hlavní knihou LaVeyova nábožensko-filozofického systému. Napsána byla roku 1969 Antonem Szandorem LaVeyem a jsou v ní popsány hlavní myšlenky tohoto náboženství. Taktéž jsou v ní popsány určité magické rituály jenž vycházejí především z díla okultisty Aleistera Crowleyho .

   Kniha je dělená obdobně jako  Nový zákon do čtyř knih: Satanova, Luciferova, Belialova a Leviathanova. Jména čtyř mýtických bytostí spojených se zlem jednak znázorňují čtyři živly, jednak se staví do protikladu ke čtyřem evangelistům.

   Jsou to Oheň, Voda, Země a Vzduch.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář